Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

SENIOR POINT

Místní Agenda na podporu informovanosti v rámci realizovaných aktivit a služeb pro veřejnost,

zřídila v kanceláři č. 517 a 540 SENIOR POINT.

Jedná se o zcela novou službu, která nabízí seniorům přijít se informovat o aktuálním dění v rámci aktivit místní Agendy 21, volnočasových aktivit a samozřejmě o možnostech se do realizací aktivně zapojit.

Jsme velmi rádi, že tato služba se hned od počátku mezi seniory rychle začlenila a senioři jí v hojném počtu pravidelně využívají.

   ma21.jpg+   senior point 12ma21.jpg+