Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Seniorská obálka pomáhá zachraňovat životy i ve třinácté městské části

Městská část Praha 13
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
 29. 1. 2020

Seniorská obálka nebo také I.C.E. karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu s názvem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.  Zkratka  I.C.E.,  kterou je obálka označena, je mezinárodní zkratkou z anglického In Case of Emergency a znamená použít v případě nouze.  Tato karta nyní pomáhá i ve třinácté městské části.

Starosta David Vodrážka, který nad projektem převzal záštitu a ve středu dvacátého devátého ledna společně s radní Anetou Ečekovou  Maršálovou přivítal v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí účastníky Veřejného projednání, které se konalo v rámci aktivit MA21, na toto téma, poznamenal:  „Je to výborná věc, která může účinně pomoci při záchraně života, proto jsem rád, že tento projekt našel stoprocentní podporu u všech členů rady naší městské části a tím se jednoznačně zařadil mezi naše priority, jak účinně pomáhat nejen seniorům.“ 

Iniciátorka projektu Aneta Ečeková Maršálová doplnila: „ Seniorská obálka, není ničím jiným než tiskopisem v průhledné plastové obálce. Primárně je určena především starším lidem. Obsahuje základní informace o jejich zdravotním stavu, užívaných lécích, a také kontakty na příbuzné, lékaře a v neposlední řadě na složky integrovaného záchranného systému. Jejím hlavním cílem je podání správné medikace a volba účinného ošetření ještě před příjezdem do nemocnice.“

Obálku je vhodné umístit na lednici nebo vchodové dveře. Tato dvě místa byla předem dohodnuta se záchranáři, hasiči a strážníky. V případě zdravotních komplikací tak její existence a zejména její správné umístění v bytě může usnadnit záchranářům práci a výrazně zvýšit šanci na přežití ohrožené osoby.


Michala Králová
tisková mluvčí MČ Praha 13 


Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail:kralovam@praha13.cz

SENIORSKÁ OBÁLKA 4

Praha 13 představila lidem seniorskou obálku

SENIORSKÁ OBÁLKA - FORMULÁŘ_Stránka_1SENIORSKÁ OBÁLKA - FORMULÁŘ_Stránka_2

SENIORSKÁ OBÁLKA – PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

SENIORSKÁ OBÁLKA - PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

Seniorská obálka pro osoby se sluchovým postižením