Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

MEMORANDUM – Plzeňský Prazdroj

Městská část Praha 13 společně s místní Agendou 21 pořádala pro širokou veřejnost 16. června 2021 Den zdraví. Při této příležitosti bylo také, podepsáno Memorandum o spolupráci na projektu s názvem Respektuj 18! Projekt Plzeňského Prazdroje, Respektuj 18, má za cíl změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu, podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým a informovat širokou dospělou veřejnost o problematice konzumace alkoholu u osob mladších 18 let. MČ Praha 13 se podpisem Memoranda k podpoře tohoto projektu připojila.

Memorandum Plzeňský Prazdroj

memorandum

Den Zdravi