Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

O umístění lavičky rozhodli občané

 V září loňského roku se uskutečnila jedna z etap tradičního a oblíbeného Dne zdraví Prahy 13. Vzhledem k protiepidemickým opatřením však tento den nemohl proběhnout ve své původní podobě. Tedy tak, jak ho občané Prahy 13 z minulých let znali. Aby bylo vyhověno všem hygienickým předpisům, musel být naplánovaný program rozdělen do několika etap.

  V rámci jedné z nich byli 23. září občané naší městské části požádáni o vyplnění anketního dotazníku, ve kterém se mohli vyjádřit k záměru umístění neurčeného počtu laviček na pietní místo – stodůlecký hřbitov v Líšnické ulici. Zmíněný dotazník obsahoval řadu otázek – zda by občané umístění lavičky na tomto místě uvítali, jaký by měl být jejich počet, z jakého materiálu by měla být lavička zhotovena. Nechyběl ani prostor pro dotazy občanů a další návrhy pro umístění laviček na jiných místech Prahy 13.

  Na základě vyhodnocení odevzdaných dotazníků a zájmu občanů o umístění lavičky na pietní místo byl s výsledkem seznámen starosta David Vodrážka, který tento záměr plně podpořil. Ve středu 16. června byla v rámci Dne zdraví 2021 s výsledky ankety seznámena veřejnost.

  Následně byl s pracovní skupinou pro koncepci bezbariérovosti konzultován vhodný typ lavičky, tak, aby splňovala náš akční plán bezbariérovosti. Od 25. srpna již lavička návštěvníkům stodůleckého pietního místa slouží.

  Tým místní Agendy 21