Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

PODZIMNÍ FLORISTIKA – 26.10.2021

Dne 26. října 2021 se uskutečnila ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. Jakuba st. akce pro seniory Podzimní floristika. Přítomno bylo 30 seniorů. Úvodní slovo měl pan farář Radek Tichý a zastupitelka paní Ečeková Maršálová. V průběhu jedné hodiny si seniorky a senioři vytvořili z připraveného materiálu podzimní výzdobu vhodnou jak na „dušičky“ tak k výzdobě v interiéru.