Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – Plán udržitelné městské mobility – 23. 6. 2021

23.6.2021 proběhla v rámci Veřejného projednání v obřadní síni Úřadu městské části Praha 13 prezentace projektu „Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13“. Předmětem prezentace, nad kterou převzala záštitu místní Agenda 21, bylo seznámit veřejnost s výsledky dopravních a anketních průzkumů zpracovaných v rámci analytické části díla. Veřejného projednání se účastnili zástupci městské části, široká veřejnost a zástupci společnosti Royal Haskoning DHV, která je zhotovitelem plánu udržitelné městské mobility. Po stručném vysvětlení důvodu realizace celého projektu za strany zástupců městské části představili zástupci zhotovitele přítomným občanům strukturu analytické části, postup jejího zpracování, výsledky uskutečněných rozsáhlých dopravních a anketních průzkumů. Byly představeny SWOT analýzy (klady a zápory) jednotlivých druhů dopravy na území městské části v rozdělení na dopravu pěší, automobilovou, cyklistickou a MHD. Po prezentaci nastala s přítomnými občany diskuse k prezentovaným výsledkům. Diskuse a dotazy směřovaly převážně k tématům parkování a cyklistické dopravy. Na všechny otázky odpověděli přítomní zástupci městské části a zadavatele. Na závěr byl vysvětlen další postup v projektu a bylo přislíbeno další veřejné projednání pod záštitou místní Agendy 21, tentokrát již s návrhovou částí Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13.

====================================================================================

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

TÝKAJÍCÍ SE PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY V PRAZE 13

Městská část Praha 13 si Vás dovoluje prostřednictvím místní Agendy 21 pozvat

na Veřejné projednání týkající se připravovaného Plánu udržitelné městské mobility.

Ten si klade za cíl vytvořit vhodné podmínky

pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků v Praze 13.

Veřejné projednání se bude konat ve středu 23. června od 17 hodin

v obřadní síni radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice.

Kapacita je z důvodu vládních nařízení omezena,

proto si zarezervujete místo na janotovaj@praha13.cz

Přijďte diskutovat a vyjádřit se k možným úpravám. Všichni jste srdečně zváni!

Tým místní Agendy 21

====================================================================================

Veřejné projednání

====================================================================================

Zveme občany městské části Prahy 13 na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ na téma Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13, které se uskuteční  ve středu 23. června 2021 od 17.00 hodin v obřadní síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.
Projednání je součástí aktivit místní Agendy 21.

Všichni občané jsou srdečně zváni.
Děkujeme všem, kteří vyplnili náš dotazník k dopravě:

https://mobilita.praha13.cz/anketni-pruzkum

K dnešnímu dni jsme od obyvatel a návštěvníků našeho webu Prahy 13 obdrželi 593 vyplněných dotazníků! Průzkum bude definitivně ukončen v neděli 23. května.

Jelikož mnoho z vás se po Praze 13 pohybuje denně a máte tak cenné poznatky a názory, o které velmi stojíme, budeme rádi, pokud dotazník v tomto či následujícím týdnu vyplníte (pokud jste tak již neučinili).

Anketní dotazník je anonymní a jeho vyplnění je otázkou několika minut. Předem děkujeme za vyplnění.

Více informací naleznete na https://mobilita.praha13.cz