Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Beseda o dentální hygieně

MČ Praha 13 v rámci aktivit místní Agendy 21 ve spolupráci s 3. Lékařskou fakultou UK a Českou stomatologickou komorou pořádá ve dnech 16. a 17. května vždy od 14 do 15.30 hod. v obřadní místnosti radnice na Slunečním náměstí 13 osvětovou akci – besedu se seniory na téma dentální hygieny.

Účastníky čeká seznámení s trochou teorie a především praktické ukázky na modelech chrupu a individuální poradenství. To vše budou zajišťovat studenti oboru Dentální hygiena 3. LF UK pod odborným vedením vyučujících.

Tento vzdělávací program se realizuje pod záštitou starosty Davida Vodrážky a radní Anety Ečekové Maršálové.

Počet míst je omezen, registrace nutné na e-mail: marsalovaa@praha13.cz

Den ústního zdraví