Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

EUROKLÍČE – opět na radnici k dispozici

V roce 2020 se městská část Praha 13 stala výdejním místem Euroklíče. Euroklíčem se rozumí univerzální klíč, s jehož pomocí se dostane osoba se zdravotním postižením či rodič pečující o dítě do tří let na vybraná bezbariérová WC a plošiny ve veřejných budovách, v metru, na nádražích i na čerpacích stanicích po celé Evropě.

Jak mohu Euroklíč získat?

Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, držitel WC karty, diabetik, stomik, onkologický pacient, lidé s následujícími diagnózami: roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cystická fibróza, nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močové dysfunkce a porucha autistického spektra. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP, ZTP/P či WC kartu, případně k nahlédnutí lékařskou zprávu, dokládající výše uvedené onemocnění. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů nebo WC karty, bude v „Evidenční kartě Euroklíče“ zaškrtnuta položka „Jiné postižení vyžadující tuto službu“. V souladu s GDPR není možné uvádět konkrétní diagnózu žadatele o Euroklíč.

Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit také osoby pečující o děti do tří let. 

Podklady pro vydání dotovaného Euroklíče

Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.

Průkaz TP, ZTP, ZTP/P nebo čestné prohlášení o typu postižení (např. diabetik, stomik, onkologický pacient apod.). 

Kde mohu Euroklíč získat?

Úřad městské části Praha 13, Sluneční nám 13, 158 00  Praha 13

Tel: 235 011 615, kancelář č. 118 – přízemí radnice

V případě zájmu, prosím, pište na e-mail: zelenkovaH@Praha13.cz