Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

KANCELÁŘ MA 21 A DOTAZY OBČANŮ

Jednou z novinek je kancelář MA 21 umístěná v přízemí radnice, kancelář č. 118. – tajemnice výboru paní Hana Zelenková +420 235 011 615 a e-mailu zelenkovah@praha13.cz

Kancelář je otevřena i pro všechny občany Prahy 13, kteří mají podněty či nápady týkajících se každodenního života v naší městské části.

V rámci otevřenosti k občanům, prostřednictvím místní Agendy 21, jsou Vám připraveni na Vaše dotazy odpovědět předseda výboru MA 21 a odpovědný politik MA 21 pan Ing.  Vít Bobysud či místopředsedkyně výboru MA 21 paní Mgr. Yveta Kvapilová (kvapilovay@praha13.czbobysudv@praha13.cz) nebo na tel. čísle +420 235 011 615 a e-mailu zelenkovah@praha13.cz