Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Usnesení Bezpečnostní rady MČ Praha 13 ze dne 16. 3.

Praha13
16.03.2020
Nenechte si ujít

Z důvodu zachování bezpečnosti a zamezení šíření viru SARS-CoV-2Předseda Bezpečnostní rady MČ Praha 13 svolává elektronicky dne 16. 03. 2020 mimořádnou BR a to z důvodu zachování bezpečnosti a zamezení šíření viru SARS-CoV-2 a přijímá USNESENÍ č. 10/2020

I.  Bezpečnostní rada městské části Praha 13 bere na vědomí usnesení vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 a upravuje provoz Úřadu městské části Praha 13
pondělí 09:00 – 12:00 hodin
středa 14:00 – 17:00 hodin
Otevřena jsou přepážková pracoviště, podatelna, pokladna, kontrolní pracoviště na odboru sociální péče.
Ostatní dny bude Úřad městské části Praha 13 pro veřejnost uzavřen.
Zároveň tímto ruší bod č. I usnesení č. 8 ze dne 13. 3. 2020.

II.  Bere na vědomí provozní režim Střediska sociálních služeb Prahy 13.

III.  Ukládá starostovi městské části Praha 13 poskytnout veškerou součinnost primátorovi hlavního města Prahy, dle usnesení vlády č. 89/2020.

IV.  Ruší dubnové vydání časopisu STOP z důvodu bezpečnosti a zamezení šíření viru SARS-CoV-2 při distribuci do domácností.

Doba platnosti: do odvolání

Ing. David Vodrážka
starosta a předseda BR Prahy 13

Sdílejte článek