Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

1. Dohoda o zrušení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a spol. Dům Třebonice, s. r. o. 2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 na jedné straně a spoluvlastníky domu č. p. 234, který je součástí pozemku parc. č. 160/5 v k. ú. Třebonice

12. 06. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UZ 0146/2024

Dokumenty ke stažení