Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

1/ Revokace usnesení RMČ č. UR 0094/2021 2/ Žádost na HMP o svěření pozemků parc. č. 140 o výměře 682 m2, 141/1 o výměře 22 m2, 142/1 o výměře 4646 m2, 143 o výměře 534 m2, 147/1 o výměře 11 m2, 148 o výměře 181 m2 a 149 o výměře 168 m2 vše v k. ú. Stodůlky o celkové výměře cca 6.244 m2 dle předložené situace

03. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0236/2024

Dokumenty ke stažení