Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

1/ Revokace usnesení UR 0076/2024 ze dne 26. 2. 2024 2/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 2072/2, 2245/3, 2246/18, 2265/10, 2265/14, 2265/15, 2265/16 a 2265/5 v k. ú. Stodůlky, na uložení telekomunikačního vedení v rámci stavby „TMCZ_Symfonická, K Zahrádkám, Praha 13-PP 157702″

03. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0240/2024

Dokumenty ke stažení