Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

1. Zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Miroslavy Nekolné 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Romana Michla

06. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 0519/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0519/2021 ze dne 06.12.2021

1. 1. Zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Miroslavy Nekolné 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Romana Michla

Rada městské části

I. bere na vědomí

1. zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Miroslavy Nekolné ke dni 23.11.2021, z důvodu písemné rezignace, podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

2. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Romana Michla ke dni 29.11.2021, následujícího náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

II. pověřuje

starostu Ing. Davida Vodrážku předáním osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva MČ Praha 13 Romanu Michlovi v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupupitelstev obcí, v platném znění

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 17.12.2021

III. doporučuje

ZMČvyslovit:

1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 ke dni 23.11.2021, Miroslavy Nekolné z důvodu písemné rezignace, podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

2. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Romana Michla ke dni 29.11.2021, následujícího náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení