Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

16a. Návrh na prodloužení přístřeší pí. Křížové

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 465/1999

schvaluje


prodloužení přístřeší pí Marii Křížové na dobu 6 měsíců v ubytovacím zař. MČ P 13, Heranova 1547