Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Administrativní budova Jinonice 4A v ulici K Vidouli

19. 10. 1999
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 506/1999


 
 


 


 I. Souhlasís výstavbou administrativní budovy Jinonice 4A na pozemcích parc. č. 2708/6, 2708/4, 2708/1 za těchto podmínek:

  1. Investor předloží k vyjádření odboru investic MČ Praha 13 projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení z důvodů napojení inženýrských sítí.
  2. Veškerá doprava musí být vedena ulicí Šafránkovou. Z tohoto důvodu musí být pod dopravní značkou dej přednost v jízdě (C1a), osazena dopravní značka přikázaný směr jízdy (C4b).
  3. Investor musí zajistit po dobu výstavby parkování vozidel, včetně vozidel stavby, zásobování a zaměstnanců dodavatelských firem na vlastním pozemku.
  4. Po dobu výstavby nesmí vlivem stavební činnosti docházet ke znečišťování, poškozování vozovky a komunikační zeleně v ul. Šafránkova
  5. V dalším stupni projektové dokumentace je nutné dořešit přístup pro pěší.
  6. Vzhledem k umístění areálu (zástavba RD) je nutné zachovat i v budoucnu charakter areálu jako administrativní.
  7. V dalším stupni projektové dokumentace požaduje OÚR MČ Praha 13 doložit barevné výkresy fasád.II. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 05.11.99v součinnosti s odborem investic, majetku a OLP vypracovat smlouvu s investorem na příspěvek na infrastrukturu městské části a na splnění výše uvedených podmínek, za kterých městská část souhlasí se stavbouIII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 30.11.99svolat pracovní schůzku za účasti členů MR a příslušných ved. odborů, která vypracuje:
  1. mechanismus návrhu, výpočtu a získání příspěvku na infrastrukturu MČ od investorů s tím,


že tzv. “investiční příspěvek” lze kompenzovat např. stanoveným objemem prací pro MČ
  1. mechanismus smluvního zajištění investičního příspěvku a všech dalších podmínek, které při


souhlasu s investiční akcí stanoví místní rada
  1. pravidlo sdělení písemného stanoviska městské části k územnímu řízení na OÚR MHMP se všemi podmínkami stanovenými místní radou, které budou zajištěny smluvně. Zároveň sdělit písemné stanovisko na vědomí stavebnímu úřadu)