Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021 – 2024

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0505/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0505/2021 ze dne 22.11.2021

11. Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021 – 2024

Rada městské části

I. souhlasí

s návrhem dokumentu Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021 – 2024

II. doporučuje

ZMČschválit návrh dokumentu Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021 – 2024

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení