Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021 – 2024

08. 12. 2021
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UZ 0234/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 08.12.2021

USNESENÍ číslo UZ 0234/2021 ze dne 08.12.2021

9. Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021 – 2024

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021 – 2024

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Ivana Todlová v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení