Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Aktualizace smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

06. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 0525/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0525/2021 ze dne 06.12.2021

8. Aktualizace smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Rada městské části

I. schvaluje

navrhovanou aktualizovanou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30306527/3 od PVK, a.s.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30306527/3 od PVK, a.s., pro objekt radnice městské části Praha 13

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 07.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení