Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Analýza současného stavu HW a SW vybavení MÚ

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 470/1999


 

I. konstatuje, že

byla zpracována a předlložena zpráva o současném HW a SW vybavení MÚ MČ Praha 13


II. Souhlasí


s nákupem 60 PC ještě v roce 1999


III. Souhlasí


se zadáním vypracování SW pro odbor hospodářské správy školských zařízení


IV. doporučuje

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.10.99


1/ svolat pracovní schůzku k předloženému materiálu za účasti komise informatiky MR a


vedoucích odborů MÚ


2/ zajistit školení pracovníků na nový SW