Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Areál firmy Domanský – přístavba autosalonu Peugeot Toyota na pozemcích parc. č. 2315/29, 2315/31, 2315/53, 2167 a 2401/85, v k. ú. Stodůlky

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0194/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0194/2022 ze dne 23.05.2022

12. Areál firmy Domanský – přístavba autosalonu Peugeot Toyota na pozemcích parc. č. 2315/29, 2315/31, 2315/53, 2167 a 2401/85, v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým záměrem přístavby autosalonu Peugeot Toyota na pozemcích parc. č. 2315/29, 2315/31, 2315/53, 2167 a 2401/85, v k. ú. Stodůlky

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zaslat usnesení Rady MČ Praha 13 investorovi

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 03.06.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení