Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Areál vodní rekreace AQUA-ATOL a úprava deponie zeminy v Praze 13

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 64/2000

 

I. VÍTÁ


záměr výstavby “Areálu vodní rekreace AQUA – ATOL v lokalitě při severním okraji Centrálního parku a mezi ul. Armády, K  zahrádkám a Pod hranicí s tím, že podmínky této výstavby budou specifikovány až po projednání v komisi rozvoje MR a až při zahájení územního řízeníII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


KT: 31.03.00jednat o podmínkách výstavby Aqua parku v Nových Butovicích s partnery hl. města Prahy