Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Audit účetnictví MČ Praha 13, ekonomické poradenství, narovnání účetnictví firmy REALING

01. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 302/1999 


 I. Souhlasípřípravou výběrového řízení na provedení auditorských pracíII. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


T: 15.06.99připravit a předložit text “Veřejné zakázky výzvou více zájemcům” na příští zasedání MR t.j. do 15.6.1999