Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Autobusové linky na území MČ Praha 13

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 359/1999


 

I. Souhlasí


se zkušebním provozem (do roku 2002)  tras autobusových linek č. 230, 249, 256, 301 a 352 přes stanici metra Luka na konečnou zastávku Sídliště Stodůlky, z toho alespoň jednu linku ponechat v současné traseII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.07.99podniknout patřičné kroky u organizace Ropid k realizaci zkušebního provozu tras autobusových linek č. 230, 249, 256, 301 a 352III. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 31.10.99podniknout kroky  vedoucí k možnosti využití bývalého objektu KOMA, jak pro sociální účely řidičů DP, tak i pro práci streetworkera MČ