Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Bezúplatný převod inventáře Občanskému sdružení HOMINI

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 179/2000 


 


 


I. bere na vědomíusnesení MR MČ Praha 13 č.653 ze 14.12.1999 ve věci návrhu postupu předání inventáře (seznam viz příloha č.3 předloženého materiálu) do majetku Občanskému sdružení HOMINIII. schvalujenavržený postup předání inventáře do majetku Občanskému sdružení HOMINI ve výši


58 463,48 Kč za symbolickou cenu 1,-KčIII. ukládá


*


ZS p. Weberovi


[PEWE]


T: 28.02.00


*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 28.02.00zabezpečit smluvně předání inventáře podle seznamu uvedeného v příloze Občanskému sdružení HOMINI a následně účetní a fyzický odpis z majetku Městské části Praha 13