Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Bezúplatný převod nezprivatizovaných zdravotních zařízení

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 91/1999
 


 


 


I. Souhlasís bezúplatným převodem nezprivatizované části Zdravotnického zařízení JZM na obec HLMP-MČ Praha 13, a to:


1. Polikliniku Stodůlky, Hostinského 1533


2. Polikliniku Velká Ohrada, Janského 2254II. ukládá

*


ZS Ing. Mozrovi


[KAMO]


KT: 31.10.99připravit podklady pro bezúplatný převod nezprivatizované části ZZ JZM na obec HLMP-MČ Prahu 13