Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Bezúplatný převod nezprivatizovaných zdravotnických zařízení

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 314/1999


 

I. Souhlasí


s bezúplatným převodem dosud nezprivatizovaných zdravotnických zařízení na obec HLMP – MČ Praha 13. Jedná se o:1. polikliniku Stodůlky, Hostinského 1533


2. polikliniku Velká Ohrada, Janského 2254II. doporučuje mzschválit bezúplatný převod nezprivatizovaných ZZ na obec HLMP – MČ Praha 13