Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Bezúplatný převod samohybného ortopedického vozíku ZvŠ Trávníčkova 1743

14. 03. 2000
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 121/2000

I. Souhlasí


s bezúplatným převodem samohybného ortopedického vozíku Školskému úřadu Prahy 5 pro potřeby ZvŠ Trávníčkova 1743


II. doporučuje mz


odsouhlasit bezúplatný převod samohybného ortopedického vozíku Školskému úřadu Prahy 5 pro potřeby ZvŠ Trávníčkova 1743


III. ukládá

*


VO legislativně právnímu


[KACE]


T: 31.03.00


vypracovat smlouvu mezi MČ Praha 13 a Školským úřadem Praha 5 o bezúplatném převodu samohybného ortopedického vozíku