Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

“Botičkové vozidlo”

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 61/2000

bere na vědomí


obsah dopisu zástupce starosty MČ Praha 5 p. Jančíka, týkajícího se upuštění od záměru společného zakoupení botičkového vozidla včetně botiček městskými částmi P 5 a P 13