Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Byt 2+1 pro FN Motol

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 131/1999
 


 


 


I. REVOKUJE


tu část usnesení, kde MR požaduje sama vybrat nájemce bytu.


II. Souhlasí


s uzavřením nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví MČ Praha 13 na dobu neurčitou přímo s FNM s podmínkou, že podnájemní smlouva uzavíraná FNM bude vždy na dobu určitou, vázaná na výkon funkce ve FNM.III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 15.04.99vyzvat MČ Praha 5 ke stejnému postupu, jaký volila MČ Praha 13