Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Čerpání rozpočtu Domu kultury JZM za I. pololetí roku 1999

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 113/1999


 
 


 


 
schvaluječerpání rozpočtu Domu kultury Jihozápadního města za I. pololetí roku 1999