Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Čerpání rozpočtu SF Centra, Ikon, Intergate za I. – III. čtvrtletí 1999

30. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 21
Číslo usnesení: UR 601/1999


 


 
 


 


 ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 08.12.99předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva rozbor hospodaření správcovských firem za I. – III. čtvrtletí 1999 po projednání ve finanční komisi a na mimořádné radě svolané před zasedáním MZ