Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Chaby – vodovod

23. 03. 1999
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 140/1999
 


 


 Souhlasí


s  výstavbou vodovodu v  Chabech za těchto podmínek:


místní rada


1) požaduje před vydáním stavebního povolení uzavřít nájemní smlouvy na pozemky, které jsou svěřené MČ Praha 13 a jichž se stavba dotýká.


2) v  případě narušení komunikace požaduje tuto komunikaci uvést do původního stavu.


3) realizaci požaduje provést s  co nejmenším zatížením stávající zástavby a celou stavbu etapizovat.


4) lokální studny požaduje zachovat ve funkčním stavu.


5) Upozorňuje, že stavba vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby a vodohospodářské rozhodnutí.


6) Upozorňuje, že v  rámci výstavby Západního Města v  této lokalitě bude pravděpodobně nutno přehodnotit, popř. přeložit vedení stávajících inženýrských sítí.