Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Chodecká mapa Prahy 13

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 362/1999

Souhlasí


se záměrem vydání chodecké mapy Prahy 13 v počtu 2000 ks