Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Cyklistický závod Prokopským údolím

29. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 361/1999


 

I. NESouhlasí


s poskytnutím finančního příspěvku na realizaci 6. ročníku cyklistického závodu Prokopským údolůmII. ukládá

*


Ing. Pavlové


[]


T: 15.09.99ve spolupráci s referátem pro děti, mládež a tělovýchovu zaslat žadateli negativní odpověď s odkazem na možnost využití grantového systému MČ Praha 13