Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Daň z převodu nemovitostí

16. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 569/1999
 


 


doporučuje mz


a)souhlasit při výkupu pozemků počínaje r. 2000 s následujícím:


zaplatit prodávajícímu 95% z dohodnuté kupní ceny-pokud bude nižší než cena odhadní a zbývajících 5%+rozdíl daně z převodu nemovitostí mezi cenou smluvní a odhadní po předložení dokladu o jejím zaplacení prodávajícím


b)souhlasit


se sepsáním dohody ke kupní smlouvě ze dne 1.10.1999 s manželi Tuháčkovými, která se bude týkat zaplacení rozdílu daně z převodu nemovitostí mezi cenou dohodnutou a cenou odhadní