Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Darovací smlouva MAKRO ČR, s.r.o.

01. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 58/2000


 

I. REVOKUJE


usnesení MR č. 629 ze dne 30. 11. 1999II. doporučuje mz


souhlasit s přijetím daru ve výši 1.000.000 Kč od firmy MAKRO ČR, s.r.o. dle podmínek darovací smlouvy