Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Distribuce časopisu STOP

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 58/1999

 

bere na vědomí


postup vůči distribuční firmě MANON, uvedený v zápise z jednání redakční rady ze dne 27.1.1999