Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Distribuce zpravodaje STOP

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 83/1999

 

usnesení  č. 083  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


     I.       bere  na  vědomí             


 


1. vyčíslení ztrát, způsobených nekompletním roznosem prosincového a lednového čísla     časopisu STOP prostřednictvím agentury MANON, s.r.o.


2. výsledek roznosu únorového čísla časopisu STOP systémem  sítě distributorů – zaměstnanců MÚ


3. variantní návrh způsobu distribuce zpravodaje STOP


 


     II.     Souhlasí             


 


s mimosoudním řešením ztrátového roznosu dle návrhu agentury MANON


 


     III.     schvaluje          


 


způsob distribuce stávající formou sítě distributorů z řad zaměstnanců MÚ v kombinaci    s rozdělením do distribučních míst (např. obchod v Třebonicích, trafika ve Stodůlkách)


 


     IV.     ukládá       

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 31.12.99


 


realizovat kompenzaci ztrát ve smyslu nabídky fy MANON                 


 


     V.     ukládá       

*


Tajemníkovi


[TAJ]


T: 28.02.99


 


zajistit distribuci časopisu STOP ve smyslu bodu III. tohoto usnesení