Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dlouhodobé uvolnění člena místní rady

16. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UZ 14/1998

 


     I.
     SOUHLASÍ


s dlouhodobým uvolněním  člena místní rady RNDr.  Tomáše PÁVA pro
problematiku tvorby  rozpočtu MČ Praha 13  a získávání finančních
zdrojů s platností od 17. 12. 1998 v rozsahu 1/3 měsíčního úvazku


     II.
     UKLÁDÁ
*    místní radě [MR]                            T:31.12.98


vytvořit podmínky pro výkon funkce dlouhodobě uvolněného člena MR
RNDr. Tomáše Páva