Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dlouhodobé uvolnění členů Zastupitelstva

01. 12. 1998
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 8/1998

SOUHLASÍ


s dlouhodobým  uvolněním  členů  Zastupitelstva  MČ  Praha  13 na
volební období 1998 – 2002:


Ing. Petra Bratského  pro výkon funkce starosty Prahy 13


Ing. Milana Dvořáka   pro výkon funkce zástupce starosty Prahy 13


pana Petra Webera     pro výkon funkce zástupce starosty Prahy 13