Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 039/0802/Š2019 (S/187/2019/OS) uzavřené dne 3.6.2019 (parkovací stání č. 80 v 1. NP haly «Školního zimního stadionu»)

12. 02. 2024
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 0056/2024

Dokumenty ke stažení