Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 (k nájemní smlouvě č. 046/0802/Š2018 uzavřené dne 13.8.2018) – parkování

15. 05. 2023
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 0209/2023

Dokumenty ke stažení