Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1410802Š2015 uzavřené dne 18.5.2015 (parkovací stání na „Školním zimním stadionu“)

28. 08. 2023
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0360/2023

Dokumenty ke stažení