Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 730802Š2015 uzavřené dne 26.03.2015 (parkovací stání č. 46 v 1. NP haly Školního zimního stadionu)

22. 04. 2024
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0183/2024

Dokumenty ke stažení