Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.6.2023 uzavřené mezi MČ Praha 13 a společností CCRK Development, s. r. o.

26. 06. 2023
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0290/2023

Dokumenty ke stažení