Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č.1 ke smlouvě č.S/197/0501/H/98 s firmou INPROKOM spol. s.r.o

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 210/1999

I. Souhlasí


s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INPROKOM s.r.o. s tím, že v čl. IX, v bodě 1 bude sankce vyjádřena v promileII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 15.05.99Ing.P.Bratskému podepsat dod. č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INPROKOM s.r.o.