Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/329/2023/OMBI na akci: Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla – FZŠ Brdičkova, Praha 13

08. 01. 2024
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 0003/2024

Dokumenty ke stažení