Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S/198/0501/98 s firmou GARTENSTA s.r.o.

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 211/1999

I. Souhlasí


s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou GARTENSTA s.r.o. s tím, že v čl. IX, bodě 1 bude sankce vyjádřena v promileII. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 15.05.99Ing. P. Bratskému podepsat dod.č.1 ke smlouvě o dílo s firmou GARTENSTA s.r.o.