Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště Janského část I. a II., Praha 13“

31. 07. 2023
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0308/2023

Dokumenty ke stažení